Tomter

Strandnära bostadstomt vid Björkudden, Lemland

Utgångspris: 49 770 €
Kommun Lemland
Tomtareal ca 1 659 m²
Utgångspris 49 770 €

Dokument att ladda ner

Utskriftsvänlig information av objektet

Prospekt

Ladda ner

Detaljplan

Ladda ner

Karta

Ladda ner

Beskrivning

Naturskön och strandnära tomt i Björkudden Lemland om ca 1.659 m², kvarter 4104 tomt nr 3. Tomten har ett soligt och ljust läge. Exploateringstalet är 20% och ger möjlighet till flexibel planering. Byggrätt på 331 kvm i 1½ plan.

Vägområden, vatten- och avloppsledningsnät samt gatubelysning är utbyggt vilket gör att man omgående kan inleda tomternas bebyggande.

Inom planområdet finns ett antal egnahemslotter, en tomt för allmänna byggnader, planerad simstrand, lekpark samt markområde för kolonilotter.

Området präglas av ett naturnära tankesätt då det är omgivet av skogs- och strövarområden och planerade grönområden samt lekparksområde finns.

Vid tomternas utbyggnad skall byggnad anslutas till Lemlands kommuns vatten- och avloppsledningsnät, till taxor som fastställs av Lemlands kommun.

 

Information om anslutning till elnätet fås via Ålands Elandelslag.
www.el.ax

Frågor rörande byggnation och avlopp besvaras av kommunen.
www.lemland.ax

 

Övrigt:

  • tomten överlåts i sina nu befintliga skick
  • tomten överlåts fria från gravationer
  • angiven tidpunkt inom vilken byggnation eller färdigställande av byggnad föreligger inte
  • köpesumman erläggs i sin helhet vid köpslut
  • tillträdesrätten till tomten övergår på köparen då köpesumman till fullo erlagts
  • köpare svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (270 €), offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €), lagfartens utverkande, utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman) samt för lantmäterikostnader.

Visning

Visning görs enligt överenskommelse, är du intresserad kan du kontakta mäklaren!

Mäklare

Kontakta oss gärna via telefon eller e-post om det är något du funderar över.

Markus Fellman

VD, Ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, Offentligt köpvittne Tel: +358 (0)18 27306 Tel: +358 (0)457 082 3899 E-post: [email protected]

Fakta om objektet

Kontakta mäklaren om det är någon information du saknar.

Adress
Kommun
Lemland
Prisinformation
49 770 €
Utgångspris
49 770 €
Kostnader
Köparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (270 €), offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €), lantmäterikostnad samt för utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman). Notera att köpare som ännu inte fyllt 40 år och som köper sin första bostad (minst 50%) är befriad från skyldighet att erlägga överlåtelseskatt.
Tillträde
Omgående efter köpslut
Samfällda
Ingår ej.
Beteckning
Tomt nr 3 kvarter 4104
Tomtareal
ca 1659 m²